Tovholder til den tværsektorielle arbejdsgruppe for FMK

Vibeke Jørgensen, Varde kommune.


Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har hidtil varetaget opgaven som tovholder for den tværsektorielle arbejdsgruppe for FMK. I forbindelse med en gennemgang af Sekretariatets opgaveportefølje er der kigget på, hvor det giver størst værdi, at Sekretariatet lægger arbejdskraften. I den forbindelse er vi nået frem til, at det vil være bedst, hvis der findes en kommunal repræsentant til at være tovholder for arbejdsgruppen. Det vil være rigtig godt, hvis tovholderen har kendskab til arbejdet med FMK i et vist omfang, så de kommunale repræsentanter i arbejdsgruppen kan understøttes fagligt.

Der afholdes 2-3 møder årligt i arbejdsgruppen, og herudover skal man som tovholder mødes/koordinere med den regionale tovholder for arbejdsgruppen. Den regionale tovholder har det primære ansvar for udarbejdelse af dagsordener og referater.

Klik her for at se kommissorium for arbejdsgruppen.

Repræsentanter bedes indmeldes senest den 6. september ved at udfylde nedenstående formular.

Tovholder til arbejdsgruppe med FMK