Tilmelding til temaeftermiddag om UTH

Der ligger nu et endeligt program klar for dagen samt hvordan du tilmelder dig:

Klik her for at se invitationen samt hvordan du tilmelder dig.

Klik her for at se programmet for dagen.


På vegne af Følgegruppen for behandling og pleje formidles hermed om en temaeftermiddag om utilsigtede hændelser (UTH) i sektorovergange.

 

Temaeftermiddagen finder sted

torsdag den 15. november 2018 kl. 12 – 16.00 på Fredericia Uddannelsescenter

Afsættet for temaeftermiddagen er den nyligt reviderede vejledning om UTH i sektorovergange.

På dagen vil den reviderede vejledning blive gennemgået, herunder særligt den nye definition af UTH i sektorovergange, og hvad den forventes at betyde. Derudover vil der være faglige oplæg og gruppedrøftelser. Deltagerne skal blandt andet drøfte, hvordan der fremadrettet i lokale netværk skal arbejdes med læring vedr. UTH i sektorovergange.

 

Målgruppen for temaeftermiddagen er riskmanagere og/eller øvrige relevante medarbejdere fra kommuner, sygehusenhederne og almen praksis, der arbejder med UTH. Hver kommune kan deltage med 1-2 repræsentanter.

Der er ikke deltagerbetaling, da den kommunale andel af udgifterne afholdes af Fælleskommunalt Sundhedssekretariats budget.

Det endelige program sendes ud til september/oktober, men datoen udmeldes allerede nu for at sikre, at flest mulige relevante medarbejdere har mulighed for at deltage. 

Ved spørgsmål kan rettes henvendelse til Signe G. Petersen (sipe@sonderborg.dk).

Tilmelding sker ved at udfylde nedenstående formular senest den 1. november 2018.

Tilmelding til temadag om UTH