Til orientering – kortlægning af telemedicinsk initiativer 2018

MedCom har netop udgivet et landkort over telemedicinske initiativer. Det telemedicinske landkort er en database hvori det er muligt at registrere og fremsøge informationer om telemedicinske initiativer i Danmark.

Formålet med databasen er at give mulighed for, at organisationer, der ønsker at starte med telemedicin, kan finde andre aktører eller lignende problemstillinger og dermed hurtigere komme i gang med at bruge allerede etableret viden, samt at hjælpe myndighederne med, hvor de kan indhente relevante erfaringer og valget af konkrete teknologier.

Klik her for at se kortlægningsrapporten for 2018.