Til orientering- invitation til mødet den 10. december for udvalgsformænd

Til orientering kan invitationen til mødet den 10. december for kommunale udvalgsformænd, hvor høringsudkastet af Sundhedsaftalen 2019-2023 præsenteres, ses her.

Indbydelsen er sendt direkte til de kommunale udvalgsformænd og sundhedsdirektørerne i kommunerne og ligger i deres kalender sammen med indkaldelse til mødet.