Tidlig opsporing af kræft hos borgere med psykiske lidelser

Jo før – Jo Bedre
Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle.

 

Regeringen har fokus på kræftinitiativer gennem strategien “Jo før – Jo bedre”.  Arbejdsgruppen for “Jo før – Jo bedre” for almen praksis i Syddanmark sætter fokus på tidlig opsporing af kræft hos borgere med psykiske lidelser. Der er derfor kommet en forespørgsel fra projektlederen og den kommunale samordningskonsulent (praksiskonsulent ordningen), om videndeling på indsatser og initiativer til tidlig opsporing og tegn på kræft hos denne målgruppe i kommunerne. Alle aldersgrupper og psykiske lidelser har interesse. 

Ved spørgsmål til ovenstående kan samordningskonsulent Simon Nyvang Mariussen kontaktes på mail: snm@rsyd.dk eller tlf.: 2434 6914.

Frist for at indmelde er d. 22/4 via nedenstående formular.