Temagruppemøde: Samarbejde mellem kommuner og regioner i forbindelse med implementering af behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel

Fra juli skal alle kommuner etablere et lettilgængeligt behandlingstilbud til børn og unge mellem 5 og 17 år med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse

– sådan fremgår det af det forslag om ændring af sundhedsloven, som er sat til førstebehandling i Folketinget 2. april. Forslaget udspringer af den politiske aftale om en 10-års plan for psykiatrien og mental sundhed fra september 2022, og formålet er at dæmme op for udviklingen med et stigende antal børn og unge i mistrivsel.

Sund By Netværket afholder temagruppemøde om samarbejdet mellem kommuner og regioner i forbindelse med implementering af behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel.

Mødet afholdes d. 9. april 2024 virtuelt på Teams kl. 9:15-12:00.

Du kan tilmelde dig på følgende link

På ovenstående link kan du også læse mere om indholdet på mødet.