Temadage om 72 timers behandlingsansvar

Hvordan arbejder I med at implementere ordning om 72 timers behandlingsansvar i jeres kommune? Få inspiration og redskaber til det tværsektorielle samarbejde om at skabe sammenhæng og høj kvalitet for borgerne i overgangen mellem sygehus og kommunal sygepleje.

KL inviterer til netværksdag om 72 timers behandlingsansvar efter hospitalsbehandling for at understøtte kommunernes arbejde med at implementere og forankre ordningen lokalt og i den daglige opgaveløsning. Du kan tilmelde dig og dine kollegaer til temadagen her: Netværksdag(e) om 72 timers behandlingsansvar (kl.dk)

Ordning om 72 timers behandlingsansvar efter hospitalsbehandling skal implementeres i 2023 i alle landets kommuner. Det sker som led i den politiske aftale om akutpakken fra februar 2023.

72 timers behandlingsansvar stiller nye krav til samarbejdet mellem hospitaler, almen praksis og kommuner. På temadagen sætter vi fokus på den kommunale omstilling til ordningen gennem oplæg, workshops, videndeling og netværk på tværs af kommuner og landsdele. 72 timer skal være med til at skabe trygge overgange for borgerne mellem behandling på hospitalet og borgerens hjem, eller ophold på midlertidige kommunale døgnpladser og plejecentre. Ordningen er et vigtigt skridt på vejen til at skabe mere sammenhæng og bedre kvalitet på tværs af sektorgrænser ved at understøtte et velfungerende tværgående samarbejde om det nære sundhedsvæsen mellem hospitaler, kommuner og almen praksis.

Du kan læse mere om 72 timers behandlingsansvar her: 72 timers behandlingsansvar (kl.dk)

Formålet med temadagen er at give deltagerne viden, inspiration og redskaber til implementering af 72 timers behandlingsansvar i kommunerne.

På temadagen vil du få:

  • Viden om, hvordan 72 timers behandlingsansvar fungerer i praksis, hvilke fordele ordningen kan give og hvilke krav ordningen stiller til kommunerne i det tværgående samarbejde
  • Inspiration til, hvordan I kommer godt i gang med tilrettelæggelsen af implementeringen i jeres organisation, herunder redskaber til systematisk kommunikation og formidling til medarbejdere
  • Overblik over digitale løsninger og data, der understøtter det tværsektorielle samarbejde om 72 timers behandlingsansvar og det fælles arbejde med at skabe sammenhæng og patientsikkerhed i borgernes behandlingsforløb

Målgruppen for temadagen er kommunale ledere, fagpersoner og udviklingskonsulenter, der arbejder med implementering af 72 timers behandlingsansvar efter hospitalsbehandling. Det kan fx være ledere og sundhedsfaglige medarbejdere på midlertidige pladser, plejehjem og i hjemmesygeplejen, samt udviklingskonsulenter, der arbejder med implementering og koordinering af tværsektorielle løsninger. Det anbefales, at flere deltager fra samme kommune med henblik på at styrke det tværfaglige arbejde i den enkelte kommune.

Tid, sted og tilmelding

Temadagen holdes to steder i landet. Begge dage fra klokken 10.00-15.00, med registrering og mulighed for let morgenmad fra kl. 09.00:

  • Tirsdag den 12. september 2023 i KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S
  • Tirsdag den 19. september 2023 i Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding

Prisen for deltagelse inkl. forplejning per person er 750 kr. ekskl. moms. Der er plads til 100 deltagere på hver temadag og pladser tildeles efter ’først til mølle”. Endeligt program sendes ud til deltagerne senest en uge før afholdelse. Hvis vi får flere tilmeldinger end vi har kapacitet til på dagene, afholder vi forventet endnu en temadag.

Kontaktperson vedrørende temadagene

Regitze Hinrichsen
E-mail: rehi@kl.dk Tlf.:  3370 3384