Temadag om tværsektorielt samarbejde vedrørende børn, unge og gravide med overvægt

Region Syddanmark inviterer i samarbejde med Nationalt Center for Overvægt til temadag om tværsektorielt samarbejde vedrørende børn, unge og gravide med overvægt i Syddanmark.

Med Samarbejdsaftale for børn, unge og gravide med overvægt fra 2023 er der sat en fælles retning for at skabe sammenhængende tilbud og styrkede indsatser målrettet børn, unge og gravide med overvægt. Samarbejdsaftalen indgår som en fælles og strategisk indsats i implementeringsplanen for Sundhedsaftalen 2024-2027.

Læs meget mere om temadagen og se programmet for dagen her.

Målgruppe: Fagprofessionelle, sundhedsprofessionelle, faglige ledere, koordinatorer og konsulenter fra kommuner, sygehuse og almen praksis i Region Syddanmark.

Tidspunkt: Onsdag den 29. maj. 2024, kl. 9.00-16.00 – morgenmad og registrering 8.30-9.00.

Tilmeldingsfrist: Fredag den 29. april 2024. 

Pris: Gratis. Ved manglende afbud opkræves et gebyr på 500 kr.

Tilmelding på følgende link: Link