Temadag om patientsikkerhed på tværs – for hele sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

I Sundhedsaftalen lægges der bl.a. vægt på, at et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance skal udvikles, så man i fællesskab kan håndtere de udfordringer, sundhedsvæsenet står over for nu og i fremtiden. Derfor afholder Team Patientsikkerhed og SydKIP Temadag om Patientsikkerhed på tværs, for klinikere og sundhedspersoner på tværs af sektorer og faggrænser.

Temadagen er af flere omgange blevet udsat grundet corona, men afholdes forventeligt onsdag den 22. september 2021 og vil inkludere ca. 200 deltagere. Det grundlæggende mål med en tilbagevendende temadag er at hæve niveauet for patientsikkerhed i Region Syddanmark. Temadagen afholdes af og med Region Syddanmarks egne klinikere og ud over det faglige indhold bliver networking, dialog og nærhed prioriteret.

På klinikker og sygehuse i Region Syddanmark arbejdes der med kvalitet på mange niveauer, men de gode tiltag og erfaringer med patientsikkerhedsarbejdet er vanskelige at dele på tværs af afdelinger, organisationer og sektorer.

Formålet med temadagen er blandt andet at sætte fokus på de gode tiltag og kvalitetsarbejdet på patientsikkerhedsområdet inden for regionens grænser og åbne op for patentsikkerhedsarbejdet på tværs af vidensdeling, erfaringsudveksling, styrkelse af samarbejde og kommunikation samt styrkelse af medicinhåndtering i overgange, medarbejdernes psykologiske sikkerhed og patientsikkerhed i fremtiden. Temadagen omhandler patientsikkerhed på tværs og involverer alle relevante parter i Region Syddanmark og er rettet mod medarbejdere på alle organisatoriske niveauer.

Yderligere informationer om temadagen kan findes på sundhed.dk: Temadag om Patientsikkerhed på tværs – sundhed.dk