Temadag om forløbsprogrammet for depression den 4. juni

Fredag den 4 juni, kl. 11.00-15.30 afholdes et temaarrangement om Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker depression.

Programmet for dagen kan ses her: Program For Fælles Temaarrangement For Forløbsprogram For Depression 4. Juni 2021

 

Målgruppen for temadagen

Målgruppen for dagen er PSOF’er og SOF’er, relevante implementeringsgrupper (kan fx være både implementeringsgrupper for forebyggelse og implementeringsgrupper for uddannelse og arbejde), almen praksis og øvrige interesserede fagpersoner. Det vil sige, at der indbydes bredt ud, så flest muligt interesserede får mulighed for at deltage i del 1 af temaarrangementet. Del 1 har fokus på introduktion, inspiration og erfaringsoplæg i forhold til forløbsprogrammet for depression. Del 2 er forbeholdt dem der via PSOF/SOF skal arbejde med den lokale implementering.  

 

Formålet for temadage

Det centrale indhold og anbefalingerne i forløbsprogrammet for mennesker med depression præsenteres.

Flere steder er man allerede i gang med at implementere og arbejde med forløbsprogrammet for mennesker med depression. Derfor tager dagen udgangspunkt i allerede gjorte erfaringer til inspiration for de lokale implementeringsdrøftelser. Erfaringsoplæggene på dagen har fokus på de overvejelser der er gjort for borgernes forløb både set i et klinisk/faglig, organisatorisk og arbejdsgangs perspektiv. Et væsentligt formål med temaarrangement er at inspirere til lokale implementeringsdrøftelser.

 

Fysisk og virtuelt temadag

PSOF/SOF og relevante implementeringsgrupper mødes fysisk lokalt fra kl. 11.00 og deltager i erfarings- og inspirationsoplæggene (del 1) virtuelt via storskærm. Fra kl. 14.00-15.15 foregår workshopdrøftelserne (del 2) i de lokale fysiske mødefora.

 

Øvrige interesserede deltagere kan medvirke i del 1 som foregår virtuelt fra kl. 11.00-13.40, hvorefter arrangementet er slut for dem.

 

Tilmeldingsfristen er fredag den 21. maj og sker via plan2learn.

 

Regionale deltagere tilmelder sig via dette link:

https://rsd.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=92999c86-0716-4ca6-8af3-380caf0232f9&r=KursusValg.aspx?id=81507

 

Kommunale deltagere og deltagere fra almen praksis tilmelder sig via dette link:

https://rsd.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=81507

 

Tilmeldingslinket fremgår også af vedhæftede program.