Status på implementeringen af fasttilknyttede plejehjemslæger

Til det planlagte møde i Praksisplanudvalget i marts 2017 blev der indhentet status på implementeringen af fasttilknyttede plejehjemslæger fra kommunerne.  Klik her for at se status på implementeringen af fasttilknyttede plejehjemslæger fra kommunerne

Til mødet i Praksisplanudvalget i juni måned 2017 blev kommunerne bedt om at opdatere deres svar, hvis der var sket ændringer siden udfyldelsen i marts 2017. Sammenskrivning af de to besvarelser i forhold til status for ansættelse og kommentarer til arbejdet med aftalen. Klik her for at se sammenskrivningen