Status på behandling af IV-aftale i Region Syddanmark

Den 31. august 2021 behandler KKR-Syddanmark en sag vedr. anbefaling om tilslutning til den nye samarbejdsaftale om intravenøsbehandling, som Sundhedskoordinationsudvalget godkendte den 23. juni 2021. Herefter sendes den til behandling i den enkelte kommune, hvor der kan tages stilling til om kommunen vil tiltræde aftalen eller ikke. Region Syddanmark behandler IV-aftalen på et regionsrådsmøde den 31. august 2021.

Det vil være muligt at tiltræde aftalen fra den 1. oktober 2021. Den enkelte kommune vurderer selv om aftalen skal tiltrædes administrativt eller politisk.

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat vil meget gerne bede om et estimat for hvornår hver kommune forventer at tage beslutning om aftalen tiltrædes eller ikke. Derfor må I meget gerne og senest den 7. september 2021 angive nedenfor hvornår  det forventes at IV aftalen behandles i jeres kommune. 

Når IV aftalen har været behandlet i KKR-Syddanmark vil Fælleskommunalt Sundhedssekretariat rundsende instrukser om den videre proces og info om hvor til tilbagemeldingen på kommunens endelige beslutning skal sendes. Desuden rundsendes også det endelige materiale. 

Referater og dagsordener fra seneste IV-drøftelser i DAK den 27. maj 2021 og SKU den 2027. juni 21, kan læses her: Dagsordener og referater for Det Administrative Kontaktforum 2021 // Region Syddanmark og her: Sundhedskoordinationsudvalget – Referat – 23. juni 2021 // Region Syddanmark (rsyd.dk).

Der sendes et varslingsbrev med info om hvordan man tilslutter sig, fra følgegruppen til SOF’erne i uge 35.

Ved spørgsmål kontakt Louise Nielsen, lhon@haderslev.dk.  

Bemærk, datoen i angiver er ikke bindende. 

Bekræft samtykke