Status for arbejdet med fasttilknyttede læger på plejecentrene

Praksisplanudvalget for almen praksis skal på deres møde i juni 2018 have en status på, hvordan arbejdet med fasttilknyttede læger på plejecentrene forløber. Til dette har vi brug for en status fra alle kommuner.

 

Den enkelte kommune bedes udfylde så mange af nedenstående spørgsmål som muligt. Svar udbedes senest den 29. maj.

 

De indkomne svar vil blive samlet i et notat, som udsendes til inspiration og videndeling til alle kommuner efter mødet i Praksisplanudvalget.

Status for arbejdet med implementering af fasttilknyttede læger på plejecentrene