Status for arbejdet med fasttilknyttede læger på plejecentrene

Aftalen omkring fasttilknyttede læger på plejecentrene har snart eksisteret i tre år. I den anledning skal Praksisplanudvalget for almen praksis på deres møde den 12. juni 2019 have en status på arbejdet. 

Alle kommuner bedes, i det omfang det er muligt, besvare nedenstående spørgsmål.

Satspuljemidlerne til ordningen med fasttilknyttede læger på plejecentrene udløber med udgangen af 2019. Midlerne er tænkt som et implementeringstilskud, indtil ordningen er fuldt implementeret, og det er hensigten, at kommunerne efterfølgende skal finde midlerne selv. 

Sekretariatet har bedt KL komme med en udmelding om, hvordan kommunerne bedes forholde sig i denne situation, da flere kommuner melder, at de ikke har mulighed for at finde midler til at fortsætte ordningen. KL vil tage sagen med i økonomiforhandlingerne, men den foreløbige udmelding er, at kommunerne ikke skal forvente, at der kommer ekstra/nye midler til ordningen efter 2019. 

Frist for besvarelse er den 30. maj 2019

Status på plejehjemsaftalen 2019