Spørgeskema vedrørende rehabilitering på specialiseret niveau

En venlig påmindelse om at besvare af spørgeskemaet vedr. rehabilitering på specialiseret niveau, og returnere det til Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering.
Følgende kommuner mangler at besvare: Assens, Fanø, Fredericia, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Kolding, Langeland, Nyborg, Odense, Tønder og Aabenraa.

Fristen for besvarelse er udvidet til d. 12. maj 2021.

 

Dette spørgeskema er en central del i kvalitetssikringen af ”rehabilitering på specialiseret niveau” i Region Syddanmark.

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering vil gennem denne spørgeskemaundersøgelse afdække kommunernes valg af leverandører til rehabilitering på specialiseret niveau.

På baggrund af kommunernes besvarelser, vil de anvendte leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau, blive bedt om at lave en selvdeklarering. Selvdeklareringen har til hensigt at afdække om leverandørerne opfylder kravene på området jf. ”Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau” (2015).

De endelige besvarelser vil blive forelagt Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering samt Det Administrative Kontaktforum ultimo 2021.

I bedes udfylde nedenstående spørgeskema og returnere det til Lisbeth Thule Offer, litm@haderslev.dk senest den 26. april 2021.

Eventuelle spørgsmål til udfyldelse af skemaet kan rettes til Lisbeth Thule Offer på mail: litm@haderslev.dk eller Lisa Albæk Pedersen på mail: Lisa.Albaek.Pedersen@rsyd.dk

Spørgeskema:

Spørgeskema Kommunerne Leverandører Af Rehabilitering På Specialiseret Niveau