Spørgeskema til kvalitetssikring af leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau

OBS! Kun 6 kommuner har meldt tilbage på denne ( Aabenraa, Vejle, Esbjerg, Varde, Sønderborg og Nordfyns Kommuner). Øvrige kommuner bedes snarest muligt og senest den 1. maj udfylde spørgeskemaet (23.04.18)                             

 

Det Administrative Kontaktforum godkendte den 23. november 2017 nedenstående procedure for kvalitetssikring af leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau:

 

    • Første fase baseres på en spørgeskemaundersøgelse og varetages af sekretariatet for Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering med det formål at få overblik over, hvem leverandørerne af rehabilitering på specialiseret niveau er.
    • Anden fase baseres på en spørgeskemaundersøgelse og varetages af sekretariatet for Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering med det formål at afdække, hvorvidt leverandørerne lever op til de kvalitetskrav, som er aftalt tværsektorielt.

 

I modtager hermed spørgeskema vedrørende fase 1.

 

Sekretariatet for Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering vil på baggrund af besvarelserne af dette skema udarbejde en samlet liste over leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau, der kan forelægges Følgegruppen.

 

Der sigtes mod, at listen sammen med materiale vedrørende svarene fra den anden fase forelægges Det Administrative Kontaktforum den 27. september 2018.

 

Eventuelle spørgsmål til udfyldelse af skemaet kan rettes til Ulrik Skyum Christensen, tlf.: 7253 6087 eller Arne Vesth Pedersen, tlf.: 2920 1104.

 

I bedes udfylde nedenstående senest den 13. april 2018.

Kvalitetssikring af leverandører af genoptræning på specialiseret niveau