Spørgeskema: Evaluering af ”Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering”

Følgegruppen for Behandling og Pleje har igangsat evalueringen af samarbejdsaftalen om telemedicinsk sårvurdering, der trådte i kraft 1. januar 2019. Evalueringen skal bruges til at kvalificere udviklingen af samarbejdet og kvaliteten af indsatsen fremadrettet, samt til at vurdere, om aftalen skal revideres. Samarbejdsaftalen kan læses her: samarbejdsaftale-om-telemedicinsk-sårvudering-6.pdf (regionsyddanmark.dk)

Nu fremsendes spørgeskema til belysning af kommunernes vurdering af samarbejdet samt personalesituationen på det telemedicinske sårvurderingsområde.

Besvarelse af dette spørgeskema vil kræve forberedelse. I spørgeskemaet vil der være en kvalitativ- og kvantitativ del. I den kvalitative del spørger vi bl.a. til jeres kommunes vurdering af følgende:   

  • Hvordan opleves det tværsektorielle samarbejde omkring telemedicinsk sårvurdering med sygehusene og almen praksis?
  • Hvordan opleves regionens sårkursus (kompetenceudvikling), herunder kvaliteten?
  • Er der nogle barrierer for det tværsektorielle samarbejde omkring telemedicinsk sårvurdering? Hvis ja – hvilke
  • Er der nogle uudnyttede potentialer for det tværsektorielle samarbejde omkring telemedicinsk sårvurdering. Hvis ja – hvilke?
  • Øvrige forhold, som Følgegruppen for Behandling og Pleje skal gøres opmærksom på ift. samarbejdsaftalen 

I den kvantitative del spørger vi til: 

  • Antal kommunale sygeplejesker, der har gennemført regionens sårkursus
  • Antal sygeplejersker i kommunen på hhv. niveau 1, 2 og 3

Spørgeskemaet tager ca. 15 minutter at besvare.

Hvem skal besvare spørgeskemaet?

I bedes videreformidle spørgeskemaet til den person i kommunen, der ved mest om telemedicinsk sårvurdering.

Fristen for at besvare spørgeskemaet er 1. februar 2022

Spørgeskemaet finder I her: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=XFYWELLTU5C2

Ved spørgsmål til spørgeskemaet kan følgegruppesekretær Frida Middelfart kontaktes på: fjpm@rsyd.dk eller på tlf. 24908769.