Spændende inspirationsmateriale under Sammen om Velfærd er nu udarbejdet

Under Sammen om Velfærd er der udviklet et digitalt læringsunivers, Kompetencer på Tværs, som sigter mod at give viden, færdigheder og kompetencer, der gør det nemmere at arbejde sammen på tværs af fag, afdelinger og sektorer. ​

Kompetencer på Tværs kan bruges på arbejdspladsen eller uddannelsen. Læringsuniverset består af fire  temaer med udsagn, øvelser og refleksionsspørgsmål som inspiration til møder og workshops. Se hele materialet her

Der er på Sammen om Velfærds hjemmeside endvidere udarbejdet en række værktøjer og inspirationsmaterialer, som kan understøtte vejledere, koordinatorer, undervisere og andre som arbejder med planlægning og gennemførsel af praktik for elever og studerende indenfor sundheds- og socialområdet. Materialet har til formål at styrke mulighederne for at elever og studerende træner kompetencer til tværgående samarbejde i forbindelse med praktikopholdet. Se mere her.