Sammen om velfærd

Sammen om velfærd- tværsektorielt kompetenceprojekt

Kommunerne, regionen og uddannelsesinstitutionerne i Syddanmark samarbejder om velfærd til borgerne.

For første gang har parterne forpligtet sig til at lave kompetenceudvikling på tværs af sektorerne. Det betyder at lige fra uddannelsesstart til arbejdet i praksis har vi fokus på faglighed og tværfaglighed i forhold til borgerne.

Visionen er at uddanne ledere og medarbejdere til at skabe sammenhæng mellem sektorer og arbejde mere tværfagligt til gavn for borgeren.

Find mere på www.sammenomvelfaerd.nu

(25-01-2017)