Samarbejdsaftale om vaccinationsindsatsen

Som led i udrulningen af den danske COVID-19-vaccinationsindsats i Region Syddanmark, har Regionen og de 22 syddanske kommuner indgået en Samarbejdsaftale Om Vaccinationsindsatsen.

Aftalen tager udgangspunkt i Region Syddanmarks overordnede Strategi for udvidelse af vaccinationskapaciteten og omfatter udkørende vaccinationsenheder, midlertidige vaccinationsklinikker og pop-up-vaccinationsklinikker.

Aftalen bygger videre på det gode samarbejde mellem kommunerne og Regionen, som har været kendetegnende gennem hele pandemien.

Samarbejdsaftalen har til formål at sikre, at COVID-19-vaccination af borgerne foregår i den rækkefølge
som Sundhedsstyrelsen har fastlagt.
Samtidig er formålet at sætte borgeren i centrum, at vaccinere så tæt på borgerens bopæl som muligt
og at hjælpe sårbare borgere med at blive vaccineret. Aftalen skal desuden understøtte, at borgerne i
Syddanmark oplever et sammenhængende og ensartet tilbud.

Aftalen er godkendt af formandskabet for Det Administrative Kontaktforum den 15. januar, og kan ses her: Samarbejdsaftale Om Vaccinationsindsats.