Revideret samarbejdsaftale vedr. peritonealdialyse i eget hjem

Hermed sendes den reviderede samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og kommunerne vedrørende peritonealdialyse (PD) i eget hjem samt den tilhørende standardkontrakt. Begge dele blev godkendt af Det Administrative Kontaktforum den 14. maj 2018 og er tilgængelige på regionens hjemmeside: https://regionsyddanmark.dk/wm338072

 

Regionen og de 22 syddanske kommuner har siden 2012 haft en samarbejdsaftale om PD i eget hjem. Erfaringerne hermed har været positive, og nærværende aftale er derfor en ajourførende revision af den hidtidige aftale. I den forbindelse udvides aftalen til at omfatte begge former for PD: poseskift/CAPD og natmaskine/APD.

 

Aftalen skal sikre klare retningslinjer for oplæring af hjemmesygeplejersker, opstart af nye patienter, gennemførelse af selve behandlingen samt honorering af kommunen. I den forbindelse præciserer aftalen også, hvad der er henholdsvis regionens og kommunens ansvar i den enkelte patients forløb.