Revideret samarbejdsaftale for behandling af patienter med lavpotent kemoterapi i eget hjem

Det Administrative Kontaktforum har godkendt, at Samarbejdsaftalen for behandling af patienter med lavdosis Cytosar i eget hjem (2015) ændres til en samarbejdsaftale om lavpotent kemoterapi i eget hjem.

En beslutning der konkret har medført, at samarbejdsaftalen nu også inkluderer Vidaza, der er et andet medicinsk præparat til lavpotent kemoterapi.

Behandlingen med Vidaza ligner i vid udstrækning behandlingen med Cytosar. En behandlingscyklus med Vidaza udgøres af 5-7 dages behandling, hvor patienten modtager én injektion daglig, herefter patienten holder tre ugers pause. Behandlingen indledes med, at patienten modtager den første behandlingscyklus under indlæggelse eller ambulant. Herefter er det muligt at delegere behandlingen til administration ved den kommunale sygepleje.

Hæmatologisk Afdeling X, Odense Universitetshospital, uddanner i dag, som det er tilfældet med lavdosis Cytosar, de fleste patienter til selv at kunne administrere behandling med Vidaza i eget hjem. Det vil man også gøre fremadrettet, men der er en mindre gruppe af patienter, som har brug for hjælp til at administrere behandlingen i eget hjem.

Den reviderede samarbejdsaftale formaliserer samarbejdet om den medicinske behandling af patienter med lavpotent kemoterapi i eget hjem, således at den kommunale sygepleje kan varetage administration af denne opgave. Det lægelige behandlingsansvar påhviler fortsat Hæmatologisk Afdeling X, Odense Universitetshospital, som ligeledes har til ansvar at vejlede den kommunale sygepleje i administrationen af opgaven. For at understøtte samarbejdet er der udarbejdet informationspjecer til den kommunale sygepleje om behandling med både Cytosar og Vidaza.

 

Du finder informationspjecerne ved at klikke her, og selve samarbejdsaftalen her:

Samarbejdsaftale lavpotent kemo 2017

 

Den reviderede samarbejdsaftale er forankret i Sundhedsaftalen 2015-18 og træder i kraft d. 1. september 2017.

 

Ved spørgsmål kontakt:

Anders Fournaise

Tværsektorielt Samarbejde

Region Syddanmark

Mail: anders.fournaise@rsyd.dk

Tlf.: 24 82 43 15