Resultater fra KL’s dataindsamling om det nære sundhedsvæsen 2020

KL har udarbejdet en præsentation af resultaterne af dataindsamlingen om det nære sundhedsvæsen anno 2020.

Lidt om undersøgelsen

KL har siden 2012 gennemført en årlig spørgeskemaundersøgelse i kommunerne vedrørende sundhedsområdet. Data fra undersøgelsen bliver anvendt til at følge og dokumentere udviklingen af det nære sundhedsvæsen samt i KL’s løbende interessevaretagelse. Data på nogle områder indrapporteres også til Sundheds- og Ældreministeriet som led i opfølgningen på diverse handlingsplaner, bl.a. den ældre medicinske patient, demenshandlingsplanen, kræftplan IV mv. Data kan ligeledes anvendes i en drøftelse af udviklingen i det nære sundhedsvæsen i den enkelte kommune og i KKR. Alle kommuner har besvaret spørgeskemaet i 2020.

 

Afrapportering

I år findes afrapporteringen i en formidlet form. Såfremt nogen kommuner er interesseret i data på udvalgte spørgsmål, kan de skrive til KL og få udleveret data for deres eget KKR. Skriv da til Susanne Hartvig fra KKR sekretariatet (suha@kl.dk). 

Afrapporteringen kan læses her: Notat Vedr. Det Nære Sundhedsvæsen 2020.