Resultater fra den årlige spørgeskemaundersøgelse om udviklingen i det nære sundhedsvæsen

Lidt om undersøgelsen

KL har siden 2012 gennemført en årlig spørgeskemaundersøgelse i kommunerne vedrørende sundhedsområdet. Data fra undersøgelsen bliver anvendt til at følge og dokumentere udviklingen af det nære sundhedsvæsen samt i KL’s løbende interessevaretagelse. Data på nogle områder indrapporteres også til Sundhedsministeriet som led i opfølgningen på diverse handlingsplaner, bl.a. den ældre medicinske patient, kræftplan IV mv. Endvidere kan KL udlevere data til forskningsbrug, hvis kommunen har givet samtykke til det i forbindelse med svarafgivelsen. Data kan anvendes i en drøftelse af udviklingen i det nære sundhedsvæsen i den enkelte kommune og i KKR. Igen i år har alle kommuner besvaret spørgeskemaet, hvilket er en stor styrke. Mange tak for det!

 

Afrapportering

Afrapporteringen indeholder følgende emner:

  • Opgaveglidning og aftaler om opgaveoverdragelse
  • Organisering i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, herunder akutfunktioner
  • Samarbejde med læger
  • Sundhedshuse og geografisk nærhed
  • Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom
  • Hjerneskade
  • Socialpsykiatri og misbrugsbehandling
  • Socialtandpleje
  • Dokumentation og anvendelse af sundhedsdata

 

Notatet kan læses her: ENDELIG Notat Vedr. Det Nære Sundhedsvæsen 2021

Såfremt der er interessere i at modtage rå-data på udvalgte spørgsmål, kan I skrive til chefkonsulent Frederikke Beer fra Center for Sundheds- og Socialpolitik i KL på FRBE@kl.dk og få udleveret data for kommunerne i Syddanmark.