Repræsentanter til ekspertgruppe for Tværsektorielt Forskningscenter Region Syddanmark

Der er et stort ønske fra Tværsektorielt Forskningscenter Region Syddanmark om at få kommunale repræsentanter ind i forskningscentrets ekspertgruppe for at bidrage med det kommunale perspektiv i forbindelse med idegenering af forskningsprojekter.

Formålet med ekspertgruppen er at rådgive styregruppen og centerlederen i forhold til forskningstemaer og retninger samt at idéudvikle og foretage opfølgning på igangsatte forskningsprojekter. Ekspertgruppen afholder to fysiske halvdagsmøder om året. Derudover deltager medlemmer fra ekspertgruppen i de enkelte forskningsprojekter efter interesse, men det er ikke et krav.

Vi forestiller os at der er tale om fire repræsentanter på afdelingsleder-niveau, men det vigtige er, at de har indblik i kommunale arbejdsgange og behov i praksis. Et stort forskningstema under forskningscentret er hjemmebehandling, så hvis muligt må en af dem gerne have en snitflade dermed.

Der kan læses mere om ekspertgruppen her: Kommissorium Ekspertgruppe

For spørgsmål angående ekspertgruppen kan disse henvendes til Maria Christensen fra Tværsektorielt Forskningscenter på mkc@rsyd.dk

____________________________________________________________________________________________________________

Repræsentanterne til ekspertgruppen er nu på plads, og følgende er udvalgt til at indgå:

  • Hanne Josefsen fra Varde Kommune. 
  • Helene Maria Fuglsang-Damgaard fra Vejle Kommune. 
  • Charlotte Gjørup fra Odense Kommune. 
  • Rikke Mølgård Nielsen fra Haderslev Kommune.