Repræsentant til Samarbejdsudvalget for speciallægehjælp

Repræsentanten som blev udpeget til Samarbejdsudvalget for speciallægehjælp er:

  • Bjarne Ipsen, Aabenraa Kommune

Der er behov for en kommunal repræsentant til at sidde i regionens Samarbejdsudvalg for speciallægehjælp. Udvalget havde tidligere politisk repræsentation – men KKR har besluttet, at der skal udpeges administrativt fremadrettet.

 

Samarbejdsudvalget fungerer som forum for dialog mellem praksisplanudvalget, regionen og regionens kommuner. Der kan i samarbejdsudvalget drøftes aftaler, der supplerer de landsdækkende overenskomster. Arbejdet i det regionale samarbejdsudvalg er en vigtig del af den regionale sundhedsplanlægning, idet det vedrører mulighederne for at realisere og følge op på sundhedsaftaler mellem kommunerne og regionen.

Udover de regionale politikere sidder der en afdelingsleder og en chefkonsulent fra Region Syddanmark, så en kommunal repræsentant på chefniveau eller tilsvarende vil formentlig være passende.

 

Der holdes 2-4 møder årligt i Kolding/Vejle. Det næste møde afholdes den 12. juni 2018.

 

Nedenstående formular bedes udfyldt senest den 26. april 2018

Repræsentant til Samarbejdsudvalget vedr. speciallægehjælp