Repræsentant til Samarbejdsudvalget for fodterapi

Ingen har meldt ind.


Der er behov for en kommunal repræsentant til at sidde i regionens Samarbejdsudvalg for fodterapi. Udvalget havde tidligere politisk repræsentation – men KKR har besluttet, at der skal udpeges administrativt fremadrettet.

Udvalget behandler sager ud fra overenskomsten ligesom det sker i andre samarbejdsudvalg. Det vil sige, at der behandles ansøgninger, klagesager, dispensationsansøgninger mv.

Der er indenfor Fodterapi en Praksisplan, hvor der er et forsøgsprojekt i gang vedr. kapacitetsstyring. Udvalget udmønter derfor ikke kapaciteter pt.

 

Der sidder to regionalt udpegede politikere i udvalget samt to repræsentanter fra Danske fodterapeuter. Fra Praksisafdelingen i Regionshuset deltager afdelingschef Frank Ingemann og en konsulent.

Næstkommende møde i udvalget er den 7. juni 2018 fra 15:00-17:00 i Kolding.

 

Det er ikke en forudsætning for at blive udpeget, at indmeldte repræsentanter har mulighed for at deltage den 7. juni, men det vil selvfølgelig være en fordel.

 

Frist for indmeldelse er den 4. juni.

Repræsentant til Samarbejdsudvalget for fodterapi