Repræsentant til projekt vedr. IV-behandling i hjemmet ved Danske Sygehusapoteker og Amgros

Opdateret den 8. oktober 2021: Lilly Ravnsbæk-Toft, Kolding Kommune er repræsentant i referencegruppen.

Der er et nationalt  igangværende projekt om IV-hjemmebehandling, der har til formål, at tilpasse og udvikle information om lægemiddelhåndtering i forbindelse med IV-behandling i eget hjem. Projektet udarbejdes i samarbejde med de danske sygehusapoteker og Amgros. 

Projektgruppen ønsker at nedsætte en referencegruppe med repræsentanter fra kommunerne, der kan hjælpe med at afdække, hvilke behov for information omkring lægemiddelhåndtering der eksisterer, med det afsæt at kunne udvikle og implementere målrettede løsninger.

Referencegruppen skal være repræsenteret med ledere (f.eks. ledere af sygeplejen eller lign). Der skal være 2-3 repræsentanter fra hver region.

Der er på nuværende tidspunkt 2 repræsentanter fra SOF OUH, og der efterspørges derfor en repræsentant fra et af de tre andre SOF’er. 

Til at identificere nuværende behov og efterspørgsel vedrørende håndtering af IV-behandling i hjemmet, har projektgruppen udarbejdet et spørgeskema, som ønskes besvaret af personale fra primær sektor på tværs af landet. Referencegruppen har til opgave udsende link til relevante til besvarelse af spørgeskemaet i egen region. Besvarelserne skal således fortrinsvis komme fra personale, som håndterer intravenøs indgift af medicin i borgeren eget hjem. Herefter vil der, ved behov blive afholdt opfølgende fokusgruppeinterview med referencegruppen på baggrund af besvarelserne af spørgeskemaerne.

Ressourceforbrug

Det estimerede ressourceforbrug for deltagelse i referencegruppen vil ligge på ca. 4-5 timer fordelt mellem oktober og november. Ressourcerne er estimeret til at videreformidle et spørgeskema samt deltagelse i et afsluttende fokusgruppeinterview/opfølgende møde. Det opfølgende møde er foreløbigt planlagt til d. 23. november 2021 med afholdelse i Amgros på Dampfærgevej 22, 2100 København Ø med mulighed for virtuel deltagelse.

Det samlede projektet strækker sig over 6 måneder og startede i juni 2021 og forventes afsluttet i november 2021.

Repræsentanter bedes indmeldes via nedenstående formular. Frist er fredag den 8. oktober.

Ved spørgsmål kan farmaceut Line Fuglsang Nielsen kontaktes: tlf.: 2051 7045 eller på mail: Line.Fuglsang.Nielsen@rsyd.dk

Bekræft samtykke