Repræsentant til Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering

Følgende er udpeget som repræsentant til Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering:

Jette Mark Sørensen, Odense Kommune


Da Jan Lindegaard, Odense Kommune, er gået på pension, skal der findes en ny kommunal ledelsesrepræsentant til Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering. Der er netop udpeget en ny kommunal medformand til Følgegruppen, Marit Nielsen-Man, sundhedschef i Haderslev Kommune. 

Kommissorium for følgegruppen kan ses her. 

Status på arbejdsindsatserne i følgegruppen kan ses i den seneste porteføljeoversigt her.

Frist for indmeldelse af repræsentant er den 8. oktober 2018.

Repræsentant til Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering