Repræsentant i Styregruppe for projekt om Sundhed, Natur og Kultur

Den Regionale Udviklingsstrategi er under udarbejdelse i øjeblikket, bl.a. i dialog med kommunerne, uddannelsesinstitutioner og andre aktører. Et af fokusområderne i strategien forventes at blive ’Et sundt og aktivt liv for alle’. For at modne et senere initiativ har Region Syddanmark besluttet at igangsætte et forprojekt om ’Sundhed, Natur, Kultur’. Målene er at afdække eksisterende viden, erfaringer og aktiviteter inden for sundhed, kultur og natur, og at udvikle, afprøve og evaluere koncepter og metoder til initiativer, der kan bidrage til at give borgerne i de udvalgte målgrupper mulighed for et sundt og aktivt liv. Institut for Idræt og Biomekanik, SDU, og Designskolen indgår i forprojektet. Det planlægges på baggrund af forprojektet at søge eksterne fonde til det senere projekt, som forventes at involvere flere kommuner, frivillige organisationer, foreninger m.fl.

Billund Kommune deltager i arbejdsgruppen og Styregruppen (Lene Brun)