Repræsentant fra Syddanmark til ‘Arbejdsgruppe for revision af publikationer på hjerneskadeområdet’

Følgende tre meldte ind, i forhold til “Arbejdsgruppen for revision af publikationer på hjerneskadeområdet”:

  • Dorthe Hornbek Friedrichsen, Aabenraa Kommune
  • Merete Nielsen, Sønderborg Kommune
  • Dorte Rokkedahl, Odense Kommune

Merete Nielsen er udpeget til at repræsentere Syddanmark i Arbejdsgruppen.


Sundhedsstyrelsen efterspørger kommunale repræsentanter til en arbejdsgruppe på hjerneskadeområdet.

 

Formålet med arbejdet  er, at opdatere Sundhedsstyrelsens relevante publikationer på områder og herunder præcisere niveauerne for genoptræning og rehabilitering, samt at tilføje anbefalinger for  patient- og pårørendeinddragelse, med særligt fokus på kommunalt regi. Opdateringen vil omfatte publikationer, der omhandler voksne med erhvervet hjerneskade.

 

Arbejdsgruppen har til opgave at rådgive Sundhedsstyrelsen i arbejde, herunder i forhold til at:

  • Drøfte oplæg
  • Kvalificere indhold og opbygning af reviderede publikationer
  • Bidrage med viden fra praksis
  • Kommentere på udkast udarbejdet af Sundhedsstyrelsen

 

Arbejdet forventes at finde sted på fire møder i perioden maj 2018- ultimo 2018 i Sundhedsstyrelsen samt via skriftelige bidrag og kommentering af skriftligt materiale.

 

Deadline for indmeldelse af repræsentant er onsdag den 25. april.

 

Mødedatoer 

  • Første møde: den 2. maj 2018 kl. 12.00-15.00
  • Andet møde forventes afholdt medio juni
  • 3. og 4. møde forventes afholdt i løbet af 3. og 4. kvartal 2018

 

Kommissorium

Kommissorium arbejdsgruppe til revision af publikationer på hjerneskadeområdet

Arbejdsgruppe for revision af publikationer på hjerneskadeområdet