Repræsentant fra kommunerne til nedsat arbejdsgruppe inden for psykologhjælp

Følgende blev udpeget til arbejdet:

  • Mette Denning, Ledende psykolog, Vejen Kommune

Regionen efterspørger en kommunal repræsentant, som kan rådgive i forbindelse med udarbejdelse af praksisplan inden for psykologhjælp.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som har mødtes én gang, og det forventes, at gruppen skal mødes to gange mere. Klik her for at se kommissoriet for gruppen.

Næste møde er den 22. juni kl. 13-15 i Vejle, hvor hovedtemaet er samarbejde og samordning. Det er formentlig kun nødvendigt, at den kommunale repræsentant deltager i dette ene møde. Derudover vil der være lidt opfølgning over mail. Der inviteres også en repræsentant fra almen praksis.

Link til den gange praksisplan: https://www.sundhed.dk/content/cms/9/94909_udviklingsplan-for-psykologhjlp201215endelig.pdf