REMINDER: Tilmelding til SAM:BO-temadag

REMINDER: HUSK tilmeldingsfrist på mandag den 26. juni (23. juni 2017)

Invitation til SAM:BO nøglepersoner i kommunerne og på sygehusene

Reviderede SAM:BO forløb

I 2009 implementerede Region Syddanmark og de 22 kommuner vores tværsektorielle samarbejdsaftale SAM:BO.

I november 2014 besluttede den daværende følgegruppe for SAM:BO, at der skulle foretages en gennemgang og revision af SAM:BO forløbene, da det var vurderingen, at forløbene ikke længere var tidssvarende.

Ligeledes var der behov for at sikre, at forløbene ville kunne anvendes i såvel somatiske som psykiatriske forløb.

Samtidig var der behov for fokus på præcise formuleringer, som ikke levner plads til fortolkninger af ordlyden, hvilket understøtter ensartede forløb i hele regionen.

Forud for revisionen blev der rettet henvendelse til de lokale samordningsfora i regionen, som fik til opgave at formulere problemstillinger og ændringsforslag, som blev videre bearbejdet i en tværsektoriel nedsat arbejdsgruppe.

De reviderede forløb har været i gennem en høringsproces hos de lokale samordningsfora (såvel psykiatri som somatik), de praktiserendes lægers organisation (PLO) i Region Syddanmark, i kommuner og på sygehusene i regionen.

De indkomne høringssvar er alle bearbejdet og indarbejdet i forløbene i det omfang, at det har været relevant.

De reviderede SAM:BO forløb er godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 30. marts 2017.

De reviderede forløb vil være tilgængelige på Regionens hjemmeside til implementering den 3. oktober 2017.

Vi vil derfor invitere til en temaeftermiddag for SAM:BO nøglepersoner fra regionen sygehus og de 22 kommuner. Der er plads til, at der deltager 2 nøglepersoner fra hver sygehusenhed samt 2 nøglepersoner fra hver kommune.

Temaeftermiddagen vil blive afholdt den 5. september 2017 kl. 11:30 – kl.15:30

På SCANDIC KOLDING

Kokholm 2, 6000 Kolding

På temaeftermiddagen vil der være fokus på en gennemgang af de reviderede forløb, herunder generelle opmærksomhedspunkter, på formål og grundprincipper, samt mål for implementeringen.

Der vil forud for temaeftermiddagen blive udsendt et program.

Der udarbejdes materiale til nøglepersonerne, som de kan anvende til undervisning i eget SOF og i egen organisation.

Er der spørgsmål eller behov for yderligere information kan der rettes henvendelse til:

Birthe Mette Pedersen

Programchef

Region Syddanmark

Tlf: 20 75 14 59

Mail: birthe.mette.pedersen@rsyd.dk

Tilmelding, med navn, stilling, mail og ansættelsessted kan ske pr. mail til tvaers@rsyd.dk senest den 26. juni 2017.