Reminder om virtuelt præsentationsmøde om ny samarbejdsaftale for voksne med PTSD

Følgegruppen for uddannelse og arbejde har i begyndelsen af maj sendt en ny samarbejdsaftale for voksne med PTSD til implementering i PSOF/SOFerne. Aftalen kan læses her: Samarbejdsaftale For Borgere Med PTSD I Region Syddanmark

 

I den forbindelse blev der medsendt en invitation til at deltage i et virtuelt præsentationsmøde om samarbejdsaftalen onsdag den 15. juni, kl 14.15-15.15.

På mødet får deltagerne en præsentation af samarbejdsaftalens centrale elementer og de drøftelser samt intentioner, der ligger bag den nye samarbejdsaftale.

Samarbejdsaftalen præsenteres af den regionale formand for den arbejdsgruppe, der har udarbejdet samarbejdsaftalen, Louise Schwartz Afdelingschef Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland.

 

Målgruppen

Mødet henvender sig til alle relevante parter, der ønsker at høre mere om samarbejdsaftalens indhold. Samarbejdsaftalen for PTSD omfatter både kommunernes jobcenter, børn- og ungeområdet samt social- og sundhedsområdet.

I opfordres derfor til at videresende denne invitation til relevante kollegaer i andre forvaltninger.

 

Tilmelding

Interesserede kan tilmelde ved at sende en mail til: jette.dalsgaard.andersen@rsyd.dk 

Herefter modtager de tilmeldte en mødeinvitation med et virtuelt mødelink.

 

Tilmeldingsfristen er fredag den 10. juni.