Kommunalt medlem i den nationale Kontaktkreds vedrørende sundhedsberedskab

Udpeget til gruppen:

  • Lene Marie Hansen, Aabenraa Kommune

Der er brug for et nyt syddansk, kommunalt medlem af den nationale Kontaktkreds vedrørende sundhedsberedskab. Kontaktkredsen ledes af Sundhedsstyrelsen, Enhed for Planlægning, som stiller med formand og sekretariatsbetjening. 

De fem regioner har hver fem pladser, og kommunerne har også i alt fem pladser. Kommunerne i region Syddanmark er i dag repræsenteret ved Claus Lund, Chef for Myndigheds- og Uddannelsesafdeling, Trekantområdets Brandvæsen og Esbjerg Kommune, hvor sidstnævnte ønsker at give stafetten videre  

Der skal derfor findes en ny syddansk kommunal repræsentant.

Kontaktkredsen vedrørende Sundhedsberedskab er etableret på baggrund af det nationale behov for sikre koordinering af planlægningen af sundhedsberedskabsplaner og sygehusberedskabsplaner på tværs af kommuner og regioner, følge implementeringen af beredskabsplanerne og dele de initiativer og eventuelle problemer, som opstår. 

Kontaktkredsen møde 2-3 gang årligt.

Klik her for at se kommissoriet for Kontaktkredsen vedrørende sundhedsberedskab.