Arbejdsgruppe til revision af samarbejdsaftale vedr. ledsagelse og praktisk hjælp ved sygehusbehandling.

Følgende er udpeget til arbejdet:

  • Ria Mireille Askov Lykke, Kerteminde
  • Mette Ruben, Esbjerg
  • Henriette Toxværd, Kolding
  • Steen Boris Hansen, Sønderborg

Reminder: Da der kun er indmeldt en repræsentant (fra SOF Syd) til denne arbejdsgruppe forlænges fristen til den 4. juli 2017. Så håber vi, at der bliver indmeldt repræsentanter fra de øvrige SOF´er.

I det Administrative Kontaktforum blev det, den 17. januar 2017, besluttet at nedsætte en tværsektoriel arbejdsgruppe, som skal revidere samarbejdsaftale vedr. ledsagelse og praktisk hjælp ved sygehusbehandling fra 2014.

Vi har brug for jeres hjælp til at udpege følgende medlemmer til arbejdsgruppen:

  • Fire kommunale repræsentanter med social- og sundhedsfaglige kompetencer, som repræsenterer hvert SOF-område. En af de kommunale repræsentanter udpeges som medformand for arbejdsgruppen.
  • En kommunal sekretær. Det vil være en fordel, hvis den udpegede formand kan bidrage med en medarbejder, der kan varetage sekretærfunktionen.
  • En kommunal juridisk repræsentant

Arbejdsgruppen forventes at holde tre møder, og dens forslag til revideret samarbejdsaftale skal være klar til forelæggelse på møde i Følgegruppen for behandling og pleje senest i 1. kvartal 2018. Se mere i Kommissorium for revision af samarbejdsaftale vedrørende ledsagelse og praktisk hjælp ved sygehusbehandling og Samarbejdsaftale om ledsagelse og praktisk hjælp ved sygehusbehandling 2014.