Regionens ammepolitik er revideret

Den fælles ammepolitik for regionen og de 22 syddanske kommuner blev første gang udarbejdet i 2012, men ny viden og forskning på området har skabt behov for en opdateret version.

Ammepolitikken skal fungere som et let tilgængeligt værktøj for sundhedsprofessionelle i hverdagen. Den skal bl.a. give fagpersoner bedre mulighed for at sikre alle gravide, fødende og nybagte familier en individuel tilpasset ammevejledning af høj faglig kvalitet.

Ammepolitikken skal:

  • kvalificere og ensarte den støtte og omsorg, der gives i forbindelse med amning.
  • fremme familiens oplevelse af at få den nødvendige støtte og vejledning omkring barnets ernæring.
  • tage udgangspunkt i forældrenes behov og have særlig opmærksomhed på social ulighed.
  • styrke sundhedspersonalets viden og kompetencer i forhold til formidling af amning med fokus på det tværsektorielle samarbejde, så forældrene oplever en tilgængelig, sammenhængende og meningsfuld vejledning.

Materialet er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra hvert fødested i regionen bl.a. jordemødre, sygeplejersker, afdelingslæge samt kommunale sundhedsplejersker.

I finder den reviderede ammepolitik her: Ammepolitik