Regionale møder om sygeplejerskernes forbeholdte virksomhedsområde

I marts afholder KL fem regionale møder om sygeplejerskernes forbeholdte virksomhedsområde for kommunale deltagere.

Baggrunden for møderne er at Folketinget d. 12. december 2023 vedtog et lovforslag (L53), der bl.a. giver sygeplejersker adgang til at løse en række opgaver, der i dag er forbeholdt læger. Lovforslaget trådte i kraft den 1. januar 2024.

Et forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker kan understøtte en mere fleksibel og effektiv opgavevaretagelse i forhold til de opgaver, som kommunale sygeplejersker i forvejen varetager og med stort volumen. Det kan imidlertid også accelerere den opgaveglidning, kommunerne har mærket konsekvenserne af det seneste årti. 

Hvad kan du forvente at få med hjem fra temadagene? KL afholder et møde i hver region om det forbeholdte virksomhedsområde for kommunale deltagere. Der vil være mulighed for dialog med de øvrige kommunale deltagere, og for at komme med input og sparring til KL’s videre arbejde med at understøtte kommunerne i fælles ibrugtagning af det forbeholdte virksomhedsområde for sygeplejersker.

Målgruppen for møderne er ansatte i den kommunale sundheds- og ældrepleje.

Tid, sted og tilmelding

Der afholdes et møde i hver af de fem regioner. Alle fem dage er fra klokken 13:00-16:00.

  • Region Hovedstaden: 4. marts i København (KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S)
  • Region Syd: 5. marts i Odense (Professionshøjskolen UCL, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M)
  • Region Sjælland: 6. marts i Slagelse (Professionshøjskolen Absalon, Sdr. Stationsvej 30, 4200 Slagelse)
  • Region Midt: 12. marts i Aarhus (Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C, VIA University College)
  • Region Nord: 13. marts i Aalborg (Senior og Omsorg, Aalborg Kommune, Storemosevej 19, 9310 Vodskov)

 Tilmeldingen lukker den 20 febuar kl. 12:00. Der er plads til 99 personer per temadag, og tilmelding sker efter først til mølle-princippet. Pris for deltagelse i møderne er 600 kr (eks. moms) per deltager. 

Tilmeld dig her: Tilmelding

Ved problemer med tilmelding til temadagene kan du kontakte Ane Svansø Iversen i KL på tlf. 3370 3136 eller på mail: ansi@kl.dk