Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner indgår samarbejdsaftaler om ‘Pasning af dræn’ og ‘Kateteranlæggelse og –pleje’

Samarbejdsaftale om pasning af dræn

Dræn anlægges oftest på sygehuset og bruges blandt andet i forbindelse med forskellige typer af operationer og til at sikre afløb for blod, væskeansamling og luft. Dræn kan anlægges mange forskellige steder på kroppen fx 12-fingertarmen, lunger, sår, central nervesystemet, bughulen m.fl. Der findes også mange forskellige dræn typer såsom ascitesdræn, pleuradræn m.fl. Dræn anvendes på patienter i alle aldre, men principperne for pasning af dræn er ens.

Patienter udskrives med dræn fra sygehuset, når de vurderes stabile og fortsat har et ikke-indlæg­gel­seskrævende behov for behandling. Nogle patienter og pårørende kan oplæres i at passe drænet selv, men i de fleste tilfælde skal det varetages af den kommunale sygepleje.

Der eksisterer allerede i dag et velfungerende samarbejde mellem sygehuse og kommuner om pasning af dræn. Med denne aftale formaliseres samarbejdet i en samarbejdsaftale.

 

Samarbejdsaftale om kateteranlæggelse og –pleje

Urinblæren er et ballonlignende organ, som lagrer urinen. Urin består af vand og affaldsstoffer, som er filtreret fra blodet i nyrerne. Nogle patienter kan ikke tømme urinblæren og har i en periode eller varigt brug for hjælp hertil. Dette gøres ved at anlægge et kateter.

Der findes forskellige former for katetre, men de oftest anvendte, er blærekateter (kateter à demeure – KAD), engangskateterisation og topkateter (suprapubiskkateter). Alle tre katetre anlægges og plejes efter lægelig ordination. Afhængigt af typen af kateter kan det foregå både på sygehuset og i patientens eget hjem ved den kommunale sygepleje eller praktiserende læge. 

Nogle patienter og pårørende kan oplæres i at pleje kateteret selv ellers kan de få hjælp hertil af den kommunale sygepleje.

Der eksisterer allerede i dag et velfungerende samarbejde mellem praktiserende læger, sygehuse og kommuner om kateteranlæggelse og –pleje. Med denne aftale formaliseres samarbejdet i en samarbejdsaftale.

 

Samarbejdsaftalerne

Samarbejdsaftalerne er godkendt af Det Administrative Kontaktforum den 14. maj 2018 og træder i kraft den 1. juli 2018.

Samarbejdsaftale Om Pasning Af Dræn 2018

Samarbejdsaftale Om Kateteranlæggelse Og Pleje 2018

 

Spørgsmål til samarbejdsaftalen kan rettes til

Anders Fournaise, Tværsektorielt Samarbejde

Region Syddanmark

Mail: anders.fournaise@rsyd.dk

Tlf.: 2482 4315