Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner indgår samarbejdsaftale om parenteral ernæring og sondeernæring i kommunale akutfunktioner

Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået aftaler om behandling med hhv. parenteral ernæring og sondeernæring, således at de kommunale akutfunktioner kan varetage denne opgave i samarbejde med den behandlingsansvarlige sygehusafdeling i patientens eget hjem.

Samarbejdsaftalerne om parenteral ernæring og sondeernæring fremsendes hermed til Region Syddanmarks sygehusenheder og de 22 Syddanske kommuner med henblik på drøftelse/implementering via de lokale samordningsfora.

 

Det faglige indhold

Nogle patienter kan ikke ind- eller optage tilstrækkelig næring via alm. kost, drikkeprodukter og/eller sondeernæring. Disse patienter får derfor tilbud om parenteral ernæring enten i en kortere periode eller livslangt. Parenteral ernæring er flydende føde, der igennem et centralt venekateter (CVK) løber direkte ind i en stor blodåre og derved helt uden om mave og tarme.

Sondeernæring anvendes til ernæringstruede patienter med normalt fungerende mavetarmkanal, som ikke kan indtage tilstrækkelig næring via alm. kost. Sondeernæringen indeholder tilstrækkelige mængder protein, kulhydrat, fedt, vitaminer, mineraler og sporstoffer, der sikrer sufficient ernæring.

For patienter og pårørende er det svært at få en hverdag til at hænge sammen, hvis de skal modtage parenteral ernæring eller sondeernæring på sygehuset, og de fleste foretrækker at modtage behandlingen i eget hjem.

Derfor har Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner indgået aftaler, som formaliserer samarbejdet om behandling med hhv. parenteral ernæring og sondeernæring, således at de kommunale akutfunktioner kan varetage administration af denne opgave i samarbejde med den behandlingsansvarlige sygehusafdeling i patientens eget hjem.

 

Samarbejdsaftalerne er godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 19. december 2017 og trådte i kraft den 1. januar 2018.

 

Ved spørgsmål kontakt:

Allan Vittrup Pedersen

Odense Kommune

Mail: avpe@odense.dk

Tlf.: 65 51 11 99

 

Eller

 

Cæcilie Lumby
Fælleskommunalt Sundhedssekretariat
Mail: celu@haderslev.dk

Tlf.: 30 60 06 83

 

Samarbejdsaftalerne

Samarbejdsaftale om sondeernæring A4 godkendt

Samarbejdsaftale om parenteral ernæring A4 godkendt