Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner indgår samarbejdsaftale om bed-side analyser og prøvetagning til mikrobiologiske undersøgelser

Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået en aftale, som formaliserer samarbejdet om akutte bed-side analyser og prøvetagning til mikrobiologisk undersøgelser, således at de kommunale akutfunktioner fremadrettet kan foretage bed-side analyser og prøvetagning til mikrobiologiske undersøgelser i patientens nærmiljø.

Samarbejdsaftalen er godkendt af Det Administrative Kontaktforum den 25. januar 2018 og træder i kraft den 1. maj 2018.

 

Bed-side analyser og mikrobiologiske undersøgelser bruges i forbindelse med tidlig opsporing og udredning af symptomer på sygdom. I dag foretages analyserne og prøvetagningen til mikrobiologiske undersøgelser primært af den praktiserende læge eller på sygehuset. Mange prøver vil dog kunne foretages på et tidligere tidspunkt eller akut med hjælp af en kommunal akutsygeplejerske og bidrage til en hurtigere udredning eller opfølgning på en behandling.

Et styrket tværsektorielt samarbejde, hvor den kommunale sygepleje på delegation fra en læge udfører bed-side analysen eller prøvetagningen til den mikrobiologiske undersøgelse, rummer potentiale for eksempelvis forebyggelse af indlæggelser, reduceret brug af antibiotika, sparet transport mm.

 

Samarbejdsaftalen gælder for:

Bed-side analyser:

Mikrobiologiske undersøgelser:

–          Blodsukker

–          Blodprocent (hæmoglobin)

–          Infektionstal (CRP)

–          Urindyrkning

–          Podning

 

 

Herudover kan kommunerne vælge at udføre måling af International Normalised Ratio (INR). Et eventuelt samarbejde herom koordineres i de lokale samordningsfora (SOF) og kommunal lægelige udvalg (KLU).

 

Samarbejdsaftalen for akutte bed-side analyser og prøvetagning til mikrobiologisk

Samarbejdsaftale om akutte bed-side analyser og prøvetagning 

 

Spørgsmål til samarbejdsaftalen kan rettes til:

Anders Fournaise

Tværsektorielt Samarbejde

Region Syddanmark

Mail: anders.fournaise@rsyd.dk

Tlf.: 24 82 43 15

 

Eller

 

Allan Vittrup Pedersen

Odense Kommune

Mail: avpe@odense.dk

Tlf.: 65 51 11 99