Region, kommuner og praktiserende læger forpligter sig i ambitiøs syddansk sundhedsaftale

Færre syddanskere ryger, den mentale trivsel hos børn og unge er forbedret, og syge borgere har bedre muligheder for at beholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er nogle af de mål, som Region Syddanmark, de 22 syddanske kommuner og PLO Syddanmark har givet hinanden håndslag på at nå inden 2023. 

1. juli 2019 trådte en ny syddansk sundhedsaftale i kraft. Aftalen sætter rammen for samarbejdet mellem Region Syddanmark, de 22 syddanske kommuner og de praktiserende læger de næste fire år. Der er bred enighed om kursen, og ambitionerne er høje. Det ses blandt andet i de helt konkrete mål for, hvor meget antallet af rygere og antallet af børn og unge, som mistrives, skal være faldet i 2023.

Læs sundhedsaftalen 2019-2023 (Pdf)

Samarbejde er nøglen til fremtidens sundhedsvæsen

De kommende år vil presset på sundhedsvæsenet stige. Der kommer fortsat flere ældre, antallet af borgere med en eller flere kroniske sygdomme vil stige, og det samme er tilfældet for borgere med psykiske lidelser.

Det kræver et godt samarbejde på tværs af region, kommuner og praktiserende læger at løse de udfordringer, som sundhedsvæsnet står overfor – et samarbejde, som nu bliver styrket yderligere med den nye sundhedsaftale.

Det er Sundhedskoordinationsudvalget, som står bag arbejdet med sundhedsaftalen. I udvalget sidder både regionale og kommunale politikere samt repræsentanter for PLO.

Formand for Sundhedskoordinationsudvalget, Bo Libergren (V), siger:

– Jeg er rigtig glad for, at vi nu har landet en meget ambitiøs sundhedsaftale med konkrete mål, som både region, kommuner og praktiserende læger har været med til at udforme. For mig er ét af de vigtigste mål, at borgene ikke bliver kastebold imellem myndighederne. Vi har et fælles ansvar for, at borgerne får et sammenhængende forløb, og hvis der er tvivl om, hvem der skal gøre hvad, og hvem der betaler, så må tvivlen aldrig komme borgeren til skade. Borgeren skal under alle omstændigheder have det rette tilbud, og så må parterne bag sundhedsaftalen blive enige om ansvar og økonomi bagefter.

Også formand for PLO Syddanmark, Jørgen Skadborg, er glad for aftalen:

– Praktiserende læger arbejder hver dag for at holde borgerne i Syddanmark sunde og raske og for at sikre, at de får den hjælp, de har brug for, når sygdommen rammer. Den nye sundhedsaftale giver gode forudsætninger for at udvikle vores samarbejde med Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner, så vi i fællesskab kan tage et endnu større ansvar. Jeg er glad for, at der i aftalen også er et særligt fokus på de borgere, som har størst behov for hjælp, for eksempel borgere med kroniske lidelser.

Tre vigtige mål

Sundhedsaftalen for 2019-2023 rummer nogle meget konkrete målsætninger. Tre vigtige mål er:

  • At nedbringe antallet af rygere i Syddanmark fra de 19 procent, der i dag ryger dagligt, til blot 13 procent i 2023. Hvis det lykkes, vil Syddanmark være den region, som har færrest daglige rygere.
  • At nedbringe antallet af børn og unge, som ikke trives, fra 23 procent til 16 procent for kvinder og fra 11 procent til 8 procent for mænd.  De seneste år er der sket en voldsom stigning i antallet af børn og unge, som ikke trives.
  • At 51 % af borgere med psykisk sygdom, og 82 % af borgere med fysisk sygdom har tilknytning til arbejdsmarkedet i 2023. Det er nyt, at borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet er med i aftalen. Baggrunden er, at det kan være forbundet med store personlige og økonomiske omkostninger at stå uden arbejde. 

Som noget nyt er sundhedsaftalens mål koblet til de nationale mål for sundhedsvæsnet og den syddanske sundhedsprofil, som opdateres hvert fjerde år via en omfattende spørgeskemaundersøgelse. Det gør det muligt løbende at følge med i, om udviklingen går i den ønskede retning.

Forebyggelse i fokus

Forebyggelse fylder meget i den nye sundhedsaftale, og det er den kommunale næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget, Henning Ravn (V) fra Esbjerg Kommune, godt tilfreds med:

– Vi har udvalgt en række områder, som vi skal have særligt fokus på. Blandt andet er det uhyre vigtigt, at vi sammen tager hånd om at nedbringe antallet af rygere. For rygning er det, der påvirker folkesundheden allermest i negativ retning, og desværre har vi de seneste år set, at flere unge begynder at ryge. Samtidig er jeg glad for, at vi også har fået sat mål for den mentale sundhed. Vi skal have brudt den negative spiral, som i øjeblikket er i gang, især når det gælder børn og unge. Jeg synes, det er nogle rigtig gode takter, vi slår an i den nye sundhedsaftale på nogle rigtigt vigtige områder.

Sundhedsaftalen er godkendt af det syddanske regionsråd og i alle 22 kommuner. Den trådte i kraft 1. juli 2019 og gælder de næste 4 år.

Fakta om sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen danner de formelle rammer om samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af sektorer, med det fælles mål at sikre høj ensartet kvalitet og patienttilfredshed. Aftalen dækker et bredt og komplekst opgavefelt og omfatter borgere i alle aldre på både det somatiske og psykiatriske område.

Yderligere kommentarer

Formand Bo Libergren (V), Sundhedskoordinationsudvalget, Region Syddanmark, telefon 2920 1800

Næstformand Henning Ravn (V), Sundhedskoordinationsudvalget, Esbjerg Kommune, telefon 4010 1246

Formand Jørgen Skadborg, PLO Syddanmark, telefon 2061 8833