Rammeaftale om infektionshygiejnisk rådgivning

Sundhedskoordinationsudvalget godkendte i december 2016 en rammeaftale for infektionshygiejnisk rådgivning. Formålet med aftalen er at sikre et ensartet rådgivningstilbud til kommunerne på tværs af sygehusenhederne i regionen. Klik her for at se aftalen.