Program om digitale kompetencer

Er du interesseret i digitale kompetencer?

Digitale kompetencer tilhører en kategori, man kalder ”livslang læring” fordi den hurtige udvikling af teknologi og digitalisering kræver konstant opdatering og tilpasning af færdigheder gennem hele ens liv for at kunne forstå, anvende og deltage i det moderne samfund og arbejdsmarked. Derfor er det vigtigt, at man bevarer sin nysgerrighed.

Under hovedtemaet ”Fremtidens sundhed og pleje”, har vi i Syddansk Sundhedsinnovation et sammensat et program på  WHINN torsdag den 9. november i Forskerparken, Odense M. Se hele programmet her: Program

Vi vil gerne pirke til din nysgerrighed og viden omkring digitale kompetencer! Få målt dit digitale kompetenceniveau, bliv præsenteret for et nyt uddannelseskoncept, vær med til at sætte fokus på, hvordan man finder inspiration og motivation til at digitalisere – og vær med i snakken om digitale kompetencer, såvel højt som lavt, og deltag i refleksioner over, hvad vi skal gøre, for at digitalisering på arbejdspladsen finder ”sine ben”.

Hvis du synes det lyder spændende, så tilmeld dig på Link til tilmelding – tilmeldingsfrist er onsdag den 1. november.