Præsentation fra LedelsesTræf den 11. september 2018 samt tilmelding til næste LedelsesTræf den 15. januar 2019

Hermed det endelige program for det kommende LedelsesTræf inkl. beskrivelse af de cases, i kan møde på dagen.

LedelsesTræf løber af stablen tirsdag den 15. januar 2019 kl. 14.00-17.00 på Comwell Middelfart, og kommunale ledere er også velkomne til dette 3. ledelsestræf.

Temaet denne gang, er:
‘Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – digitale løsninger kan bane vejen’.

Programmet byder på eksempler på teleløsninger til:

  • Tværsektorielt samarbejde om de svageste ældre
  • Ambulant psykiatrisk behandling
  • Den praktiserende læge med til samtaler på sygehuset
  • Digital datagenerende ramme omkring genoptræning af knæopererede
  • Virtual reality som middel til behandling af social angst samt som værktøj til at bevare indlagt børns kontakt til skolen

Udover sygehus- og afdelingsledelser inviteres denne gang også kommunale chefer på sundhedsområdet, PLO syd repræsentanter, praktiserende læger i telemedicinsk udvalg, praksiskonsulenterne, medarbejdere i Fælleskommunalt Sundhedssekretariat.

Tilmeldingsfristen er forlænget til den 7. januar 2019, så alle fortsat har chancen for at komme på listen.

Klik her for at se detailprogrammet for dagen.

Klik her for tilmelding.

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende tilmelding, så kontakt Natascha Lynggaard Jørgensen på tlf.: 76 63 17 94 eller på mail: Natascha.Lynggaard@rsyd.dk


Slides fra LedelsesTræffet, som Regionen afholdte den 11. september 2018 kan ses her nedenfor:

Klik her for at se alle slides.