Planlægning af temadag om patientsikkerhed på tværs i september 2023

Planlægning af temadag om patientsikkerhed på tværs i september 2023

 

Kære alle

 

Den 21. september 2023 holder Region Syddanmark igen en temadag om patientsikkerhed.

Evalueringerne fra de tidligere temadage fortæller, at konceptet med en blanding af fælles oplæg kombineret med sessioner og plads til networking var rigtigt.

Vi kunne derfor rigtig godt tænke os at få jeres bidrag i forhold til at få kvalificeret indlæggene til en ny temadag.

Overordnet kan man opdele tilbagemeldingerne i 4 hovedemner:

 

  • Arbejdsmiljø og patientsikkerhed
  • UTH
  • Metoder og forskning
  • Kommunikation og patientperspektiv

 

Vi har i styregruppen allerede modtaget ideer og input fra tidligere deltagere, og vi har også forslag til oplæg og sessioner, men vi ønsker imidlertid også at høre jer, om I har forslag til temadagen, både indhold og form, samt at drøfte de allerede indkomne forslag med jer.

Derfor afholder vi

 

Planlægningsmøde tirsdag d. 31. januar kl. 14-16 i Vejle     

 

hvor vi får ideer til indhold og format for dagen. 

 

Vi ønsker deltagelse af repræsentanter fra sygehusene, kommunerne, praktiserende læger og apoteker samt patient/pårørende, som vil deltage i organisering af temadagen.

Hvis du ikke kan være i Vejle, men ønsker at deltage på video, bedes du ligeledes kontakte Vibeke.

Har du ikke mulighed for at deltage d. 31. januar, men har du gode forslag til emner, indlæg eller workshops, der kan egne sig til en temadag, så skriv til patientsikkerhed@rsyd.dk senest d. 29. januar.

 

Styregruppen består af:

Christina Boesen Kristensen, Tværsektorielt Samarbejde

Annemarie Heinsen, SydKIP

Maj-Britt G. Springdorf, Kvalitet og Forskning

Sofie Bech-Jørgensen, team Patientsikkerhed

Cecilie Kvist, team Patientsikkerhed

Lars Gehlert Johansen, SydKIP og team Patientsikkerhed

Vibeke Overgaard Madsen, team Patientsikkerhed

 

 

På vegne af styregruppen

Vibeke Overgaard Madsen
Udviklingskonsulent, Patientsikkerhed
Kvalitet og Forskning

Patientsikkerhed

Planlægning af temadag om patientsikkerhed på tværs