Plan for udpegning til følgegrupperne under Sundhedsaftalen 2019-2023

Bemanding af følgegrupperne

For at sikre, at de nødvendige kompetencer er til stede i P(SOF)´erne og de kommende følgegrupper, blev det på mødet i SSF og DAK den 19. september 2019 besluttet, at deadline for udpegning til følgegrupperne skulle skydes en måneds tid. I nedenstående følger en plan for frist for udpegning til følgegrupperne.

Det blev også besluttet på møderne, at kommunerne i hvert somatisk SOF skal udpege én kommunal repræsentant til hver af de fire følgegrupper og kommunerne i de 3(4) psykiatriske samordningsfora skal i alt/samlet udpege én kommunal repræsentant til hver følgegruppe.

Det bør fremgå af indmeldelsen, hvorvidt de indmeldte kommunale repræsentanter ønsker at være formænd for den pågældende følgegruppe.

Der vil blive udsendt formularer for hver af de fire følgegrupper via www.faelleskommunalsundhed.dk. Der skal udfyldes en formular for hver enkelt repræsentant, som indmeldes. Formularerne vil blive lagt ud ca. 10 dage før frist for indmeldelse.

Indmeldelsesformularen på hjemmesiden vil have følgende felter, som skal udfyldes:

 • Navn på (P)SOF
 • Navn, e-mail og stilling på indmeldte repræsentant
 • Relevante kompetencer/motivation/erfaring for arbejdet
 • Beskrivelse af deltagelse i øvrige, relevante fora
 • Angivelse af, hvorvidt repræsentanten ønsker at være formand

De reviderede kommissorier for følgegrupperne sendes ud via hjemmesiden, når de er endeligt godkendt af DAK, forventeligt ultimo oktober.

 

Kvalifikationer/motivation/erfaring

Sekretariatet opfordrer til, at (P)SOF har følgende for øje, når der udpeges repræsentanter:

 • Følgegruppen for forebyggelse
  • Alle repræsentanter skal være på ledelsesniveau og medlem af (P)SOF. Formænd skal være direktører eller chefer.
  • Viden om/indsigt i arbejdet med forebyggelse i kommunerne, herunder rygning, mental sundhed og overvægt
  • Gerne viden om/indsigt i skoleområdet

 

 • Følgegruppen for behandling og pleje
  • Alle repræsentanter skal være på ledelsesniveau og være medlem af P(SOF). Formænd skal være direktører eller chefer.
  • Indsigt i/viden om behandling og pleje og samarbejde om tværsektorielle forløb
  • Indsigt i /viden om borgere med kroniske sygdomme, ældre mv.

 

 • Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering
  • Alle repræsentanter skal være på ledelsesniveau og medlem af (P)SOF. Formænd skal være direktører eller chefer.
  • Viden om/indsigt i genoptrænings- og rehabiliteringsområdet
  • Gerne viden inden for psykiatriområdet og hjerneskadeområdet

 

 • Følgegruppen for uddannelse og arbejdsmarked
  • Alle repræsentanter skal være på ledelsesniveau og medlem af P(SOF). Formænd skal være direktører eller chefer.
  • Viden om/indsigt i uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet
  • Gerne viden om/indsigt i psykiatriområdet og socialområdet

 

Datoer

Hvornår

Hvad/hvordan

Ansvar

Sep-okt.

Evt. omorganisering og afklaring af nye repræsentanter i (P)SOF´erne

De enkelte (P)SOF´er

19.11.19

Deadline for indmeldelse af repræsentanter til følgegrupperne via www.faelleskommunalsundhed.dk

De enkelte (P)SOF´er

21.11.19

Mulighed for drøftelse af kommunal bemanding på SSF-møde

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

19.11.19-06.12.19

Koordinering af udkast til endelig bemanding af følgegrupper ud fra indmeldte repræsentanter samt godkendelse hos Arne og Kurt

Koordinationsgruppen

20.11.19-

05.12.19

Udpegning til kompetencegrupperne

De enkelte (P)SOF´er

06.12.19-

16.12.19

Koordinering af udkast til endelig bemanding af kompetencegrupperne samt godkendelse hos Arne og Kurt

Koordinationsgruppen

28.01.20

Afholdelse af Kick-off for følge- og kompetencegrupper

Koordinationsgruppen

 

Når hhv. følgegrupper og kompetencegrupper er bemandet, vil Koordinationsgruppen sørge for at sende invitation til Kick-off, hvor alle gruppernes repræsentanter inviteres til at deltage.