Orientering vedr. erstatnings-cpr-numre

Orientering vedr. erstatnings-cpr-numre

 

Besked til kommunerne – formidles via Fælleskommunalt Sundhedssekretariats hjemmeside:

 

Region Syddanmark har fået et nyt elektronisk patientjournalsystem – EPJ SYD.

Det nye system er desværre ikke i stand til at håndtere borgere, som har et erstatnings-cpr-nummer (E-cpr-nummer).
Hvis en borger med et E-cpr-nummer indlægges, bliver der ikke automatisk sendt et indlæggelsesadvis til kommunen. Det betyder derfor også, at der ikke sendes en automatiske indlæggelsesrapport fra kommunen til sygehuset, idet afsendelse af denne bliver trigget af indlæggelsesadviset.

Det er heller ikke muligt at sende korrespondancer såfremt borgeren har et E-cpr-nummer.

Det betyder derfor, at al kommunikation vedr. borgere med E-cpr-numre indtil videre skal foregå telefonisk.