ORIENTERING: Vederlagsfri medicin – obs feltet “bemærkninger”

Nedenstående information videreformidles på vegne af praksisafdelingen i Region Syddanmark:

Når kommunalt personale skal bestille medicin til en borger er det vigtigt, at henvendelsen om receptfornyelse eller medicinudlevering sker til den behandlingsansvarlige læge for det pågældende lægemiddel. Det er ikke nødvendigvis borgerens egen læge, der er ansvarlig for al borgerens medicin. Nogle borgere er i behandling med medicin der udleveres vederlagsfrit fra et sygehusambulatorium  (se evt. mere på Danske Regioners hjemmeside om vederlagsfri medicin ). I disse tilfælde er sygehuspersonalet opfordret til at skrive ”udleveres vederlagsfrit” i feltet doseringsbemærkning på Fælles Medicinkort. I Region Syddanmarks Praksisafdeling oplever vi, at borgere under kommunal medicinadministration utilsigtet får bestilt medicin ved egen læge og udleveret via privat apotek, selvom medicinen egentlig burde udleveres vederlagsfrit fra sygehuset. Det kan have en stor økonomisk konsekvens for borgeren. Vi vil derfor gerne bede alle, der bestiller medicin til borgere om at være opmærksomme på, om medicinen evt. skal udleveres fra sygehuset og ikke bestilles via recept gennem egen læge. Feltet ”bemærkninger” på FMK er en hjælp i den forbindelse. 

Evt. spørgsmål vedr. vederlagsfri udlevering af medicin kan rettes til regional lægemiddelkonsulent på e-mail wbh@rsyd.dk