Orientering til kommunerne vedrørende afhængighedsskabende medicin

På vegne af Lægevagten i Region Syddanmark fremsendes en opfordring til, at hjemmeplejen sørger for, at der er den nødvendige medicin hos borgerne, indtil patientens egen læge kan træffes igen. Lægevagten bliver nemlig relativt hyppigt kontaktet af hjemmeplejen, som har glemt at bestille medicin, herunder medicin til kroniske smertepatienter, og medicin til terminale patienter, som har et accelereret forbrug. Se nærmere i vedhæftede brev.

Opfordringen bedes videreformidlet til relevante medarbejdere i kommunerne.